Programmer

งาน ค้นหางาน Programmer

จังหวัดอุบลราชธานี – ุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด สุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ -เขตภาคกลาง 1 ได้แก่ ราชบุรี สมุทรสาคร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ -เขตภาคกลาง2 ได้แก่ กรุงเทพฯ ปทุมธานี อยุธยา ลพบุรี อ่างทอง 21 กุมภาพันธ์ 2560 จังหวัด : มหาสารคาม 314. เงินเดือน ตามตกลง จำนวนรับ 3 อัตรา ลักษณะงาน คุณสมบัติ -เพศชายหรือหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป -วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)ขึ้นไป -มีความรู้ความสามารถในด้านการขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงาม -มีประสบการณ์ด้าน PC,BA,PG จะพิจารณาเป็นพิเศษ -มีความรับผิดชอบ รักงานบริกา…ร ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และละเอียดรอบคอบ -สามารถทำงานตามเวลาเปิด-ปิด ของห้างร้านได้ -สถานที่ปฏิบัติงาน ห้างนานาภัณฑ์(แวะมาสวย)อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ร้านเมืองพลเจี่ยกี่(MJK)อำเภอเมืองพล จังหวัขอนแก่น ร่านธนวัฒน์ เขตศิริราช กรุงเทพฯ 21 กุมภาพันธ์ 2560 จังหวัด : ขอนแก่น 315. เงินเดือน ตามตกลง จำนวนรับ 10 อัตรา ลักษณะงาน ตรวจเช็คสินค้าหน้าร้าน 21 กุมภาพันธ์ 2560 จังหวัด : นครราชสีมา 316. เงินเดือน ตามตกลง จำนวนรับ 6 อัตรา ลักษณะงาน ซ่อมบำรุงรถหกล้อ สิบล้อ 21 กุมภาพันธ์ 2560 จังห…

21 February 2017 | 11:59 pm งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments