Sales Engineer

รับสมัครงาน หางานใหม่ Sales Engineer

ตำบลลาดหลุมแก้ว, อำเภอลาดหลุมแก้ว, จังหวัดปทุมธานี – ฐานใหม่สายผลิตภัณฑ์โดยการศึกษาและสำรวจความเป็นไปได้ใหม่ในการขยายความคุ้มครองของตลาดและเพิ่มยอดขายและผลกำไรที่อาจเกิดขึ้น •การหาโอกาสใหม่ ๆ และการจัดการการขยายธุรกิจที่จะเติบโตตลาด •วิเคราะห์และประเมินผลผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งหรือระบบ •การระบุความต้องการของลูกค้า’, ไวราคาและการตัดสินใจสำคัญ •การให้ข้อมูลเวลาที่เหมาะสมและถูกต้องในการกำหนดราคาของคู่แข่งและกิจกรรมและการตั้งกลยุทธ์เชิงรุกเพื่อตอบสนองอย่างเหมาะสมในขณะที่มุ่งมั่นที่จะรักษาอัตรากำไรสูงสุด สเปค•จัดการด้านเทคนิคเพื่อสนับสนุนความต้องการของลูกค้า…ดหลุมแก้ว ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี อัตรา เงินเดือน 1 ตามโครงสร้างบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย / หญิงสัญชาติไทยอายุ 25-40 ปี ปริญญาตรีในวิศวกรรม (อิเล็กทรอนิคส์ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือวิศวกรรมยานยนต์) อย่างน้อย 2 ปีในการขาย ความรู้ยานยนต์เป็นบวก เรียนรู้การจำหน่ายและความรู้ของอุตสาหกรรมยานยนต์ /สามารถทำงานเป็นอิสระและเป็นทีม ผลที่มุ่งเน้นและความมุ่งมั่นที่จะกำหนดเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสื่อสารการขายที่มีประสิทธิภาพและทักษะการเจรจาต่อรอง คว…

14 December 2016 | 11:57 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments