Sales Executive

งาน ค้นหางาน Sales Executive

Builk Asia Co.,Ltd. – บางรัก, บางรัก, กรุงเทพฯ – นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) RESPONSIBILITIES โทรหาลูกค้าเพื่อเสนอขายสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย ออกพบลูกค้าเป็นบางกรณี (E – commerce ขายวัสดุก่อสร้าง on line) วางแผนการขายสินค้าและดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ประสานงานขาย เก็บบัญชีให้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด และติดตามการโอนเงินของลูกค้า ติดต่อประสานงานกับลูกค้าก่อน และหลังการขายเป็นอย่างดี สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย QUALIFICATIONS อายุ 25…Builk เป็นโปรแกรมควบคุมต้นทุนที่ทำให้แก่ผู้รับเหมาก่อสร้างใช้งานฟรี บริษัทฯมีผู้ใช้โปรแกรมมากกว่า 45,000 user 18,000 บริษัท เปิดดำเนินการปีนี้เป็นปีที่ 7 ปัจจุบันบริษัทมีการขายวัสดุก่อสร้างแบบ E-commerce อาทิเช่น เหล็ก ปูน คอนกรีตผสมเสร็จ สี สายไฟ ฮาร์ดแวร์ ฯลฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งมียอดขายและผู้ใช้โปรแกรมเติบโตและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงต้องการทีมงานฝ่ายขายE-commerce เพิ่มขึ้น, Builk Asia เป็นบริษัท start up ที่ได้รับรางวัล จาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำ…

13 May 2017 | 7:59 am งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments