กรมการขนส่งทางบก รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนภาคใต้)

งาน หางาน กรมการขนส่งทางบก รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนภาคใต้)

ภาคใต้ – างบกและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจสภาพรถ – ความรู้ทางช่างยนต์ สำหรับรถใช้ก๊าซ LPG และ CNG (NGV) – ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องมือตรวจสภาพรถ ทักษะ/สมรรถนะ : – เงื่อนไข : ไม่รับโอน เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่ วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 จนถึง วันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ดาวโหลดประกาศรับสมัคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรมการขนส่งทางบก…ป ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ขึ้นไป ของ ก.พ. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะใช้บรรจุและแต่งตั้งเฉพาะพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลาเฉพาะสาขาอำเภอนาทวี ด้านการปฏิบัติการ (1) ตรวจรับรองความถูกต้องและความมั่นคงแข็งแรงของรถ และเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ เพื่อการดำเนินการทางทะเบียนรถ และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการประกอบการขนส่ง (2) ตรวจสอบรายละเอียดรถและเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการรับรองหรือให้คว…

5 December 2015 | 8:36 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments