กรมการจัดหางาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป เพื่อปฏิบัติงาน ณ สํานักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร

งาน กำลังหางาน กรมการจัดหางาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป เพื่อปฏิบัติงาน ณ สํานักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร

จังหวัดสกลนคร – ด้วยจังหวัดสกลนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป เพื่อปฏิบัติงาน ณ สํานักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน (ด้านจิตวิทยาแนะแนว) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา /วิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษา จิตวิทยาแนะแนว จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว จิตวิทยาการปรึกษา จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว-การวัดผ…ลการศึกาา จิตวิทยาและแนะแนว-การศึกษานอกระบบ จิตวิทยาและการแนะแนว-บรรณารักษ์ศาสตร์ จิตวิทยาการบริการปรึกษาและแนะแนว จิตวิทยาคลินิกนอกระบบ จิตวิทยาพฤติกรรมศาสตร์และสังศษสตร์ ภาษาฝรั่งเศษและจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว การแนะแนว จิตวิทยาอุสาหกรรมและองค์กร วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร เลขที่ 1767/28 ถนนสุขสวัสดิ์ ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 30 พฤ…

27 November 2016 | 1:31 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments