กรมควบคุมโรค ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

หางาน งานใหม่ กรมควบคุมโรค ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ – กรมควบคุมโรค รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิการศึกษา : ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารัฐกิจ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือก…

17 October 2015 | 4:49 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments