กรมควบคุมโรค รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ (ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์)

งาน หางานใหม่ กรมควบคุมโรค รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ (ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์)

จังหวัดนครสวรรค์ – กรมควบคุมโรค ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ (ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์) ตำแหน่ง : นักเทคนิคการแพทย์ (ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์) อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิการศึกษา : ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร เกณฑ์กา…รประเมิน : ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องสอบผ่านข้อเขียนก่อนแล้วจึงจะมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2558 จนถึง วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ดาวโหลดประกาศรับสมัคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรมควบคุมโรค…

26 September 2015 | 6:02 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments