กรมที่ดิน รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล)

สมัครงาน งานว่าง กรมที่ดิน รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล)

ภาคใต้ – กรมที่ดิน เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล) โดยวิธีการ คัดเลือก ตำแหน่ง : นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล) อัตราเงินเดือน : – บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 129 ตำแหน่ง… ระดับการศึกษา : – ปวท. – ปวส. รายละเอียดวุฒิการศึกษา : ตามเอกสารแนบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสารแนบ ความรู้ความจำเป็น (วิชาที่สอบ) : ตามเอกสารแนบ ทักษะ/สมรรถนะ : ตามเอกสารแนบ เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่ วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 จนถึง วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560…

29 November 2017 | 7:26 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments