กรมที่ดิน เปิดรับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล)

รับสมัครงาน งานว่าง กรมที่ดิน เปิดรับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล)

ภาคใต้ – กรมที่ดิน เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล) โดยวิธีการ คัดเลือก ตำแหน่ง : นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล) อัตราเงินเดือน : – บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 9 ตำแหน่ง ระดับการศึกษ…า : – ปวท. – ปวส. รายละเอียดวุฒิการศึกษา : ตามเอกสารแนบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสารแนบ ความรู้ความจำเป็น (วิชาที่สอบ) : ตามเอกสารแนบ ทักษะ/สมรรถนะ : ตามเอกสารแนบ เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่ วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 จนถึง วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560…

29 November 2017 | 5:38 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments