กรมท่าอากาศยานเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 288 อัตรา

งาน หางานใหม่ กรมท่าอากาศยานเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 288 อัตรา

ไทย – ท่าอากาศยานแม่สอด ท่าอากาศยานเลย ท่าอากาศยาน นครพนม ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ท่าอากาศยานชุมพร ท่าอากาศยานนราธิวาส ท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ท่าอากาศยานแพร่ ท่าอากาศยานหัวหิน และท่าอากาศยานปาย รายละเอียดดังนี้ 1.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี บรรจุครั้งแรก จำนวน 20 อัตรา 2.ตำแหน่งวิศวกร บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา 3.ตำแหน่งสถาปนิก บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา 4.ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง บรรจุครั้งแรก จำนวน 31 อัตรา 5.ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ บรรจุครั้งแรก จำนวน 17 อัตรา 6.ตำแหน่งเ…กรมท่าอากาศยานเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 288 อัตรา รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งต่างๆปฏิบัติงานที่กองคลัง กองก่อสร้างและบำรุงรักษา ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานขอนแก่น ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานอุดรธานี ท่าอากาศยาน อุบลราชธานี ท่าอากาศยาน สุราษฎร์ธานี ท่าอากาศยานตรัง ท่าอากาศยานพิษณุโลก ท่าอากาศยานน่านนคร ท่าอากาศยานลำปาง ท่าอากาศยานสกลนคร ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด…

5 October 2016 | 2:01 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments