กรมท่าอากาศยาน เปิดสอบข้าราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 27 อัตรา วุฒิ ม.3 ม.6 ปวส. ทุกสาขา ป.ตรี ทุกสาขา

สมัครงาน หางาน กรมท่าอากาศยาน เปิดสอบข้าราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 27 อัตรา วุฒิ ม.3 ม.6 ปวส. ทุกสาขา ป.ตรี ทุกสาขา

ไทย – ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่กองคลัง กองก่อสร้างและบำรุงรักษา ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานขอนแก่น ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานนราธิวาส ท่าอากาศยานแม่สอด ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี และท่าอากาศยานอุดรธานี จำนวน 27 อัตรา วุฒิ ม.3 ม.6 ปวส. ทุกสาขา ป.ตรี ทุกสาขา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1 เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ท่าอากาศยานอุดรธานี บรรจุคร…ั้งแรก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท คุณสมบิตเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา 6 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน บรรจุครั้งแรก จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท คุณสมบิตเฉพาะตำแหน่งได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา และได้รับ ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (ก่อนวันรับสมัคร) 7 ตำแหน่งพนักงานบริการ ท่าอากาศยานแม่สอด บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตร…

25 May 2016 | 11:05 pm งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments