กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

รับสมัครงาน งานใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ไทย – ามสามารถและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษชั้นสูง ความรู้ความจำเป็น (วิชาที่สอบ) : ทดสอบวิชาความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ในเรื่องดังต่อไปนี้ 1.หลักการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เบื้องต้น 2.การวิเคราะห์ประเด็น การแปลและการเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 3.ความรู้ทั่วไป เหตุการณ์ปัจจุบัน และความรู้รอบตัวเกี่ยวกับประเทศไทยและสังคมโลก 4.ความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ ทักษะ/สมรรถนะ : ความเหมาะสมกับตำแหน่ง สัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เงื่อนไข : ไม่รับโ…กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ โดยวิธีการ คัดเลือก ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิการศึกษา : 1.ผู้สมัครสอบได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 2.จะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรี ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.ด้านการปฏิบัติการ (1) จัดกิจกรรมดำเนินก…

22 June 2016 | 7:19 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments