กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

หางาน งานใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ไทย – กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน โดยวิธีการ คัดเลือก ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 11500 – 12650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. รายละเอียดวุฒิการศึกษา : 1.ผู้สมัครสอบได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเทคโนโลยีโทรคมนาคม และสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2.จะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตร…ตอร์ , อุปกรณ์ และระบบอินเทอร์เน็ต 10.เทคโนโลยีดิจิตอลในวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 11.ระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบแสงสว่าง และระบบปรับอากาศ 12.ระบบบำรุงรักษาอุปกรณ์วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ทักษะ/สมรรถนะ : ความเหมาะสมกับตำแหน่ง สัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เงื่อนไข : ไม่รับโอน เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559 จนถึง วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ดาวโหลดประกาศรับสมัคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรมประชาสัมพันธ์…

22 June 2016 | 7:07 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments