กรมประมง ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง กะลาสี (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร))

หางาน งานว่าง กรมประมง ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง กะลาสี (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร))

จังหวัดชุมพร – กรมประมง ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง กะลาสี (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)) ตำแหน่ง : กะลาสี (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)) อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน รายละเอียดวุฒิการศึกษา : รายละเอียดตามเอกสารแนบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามเอกสารแนบ เกณฑ์การประเมิน : ได้คะ…

15 June 2016 | 5:12 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments