กรมประมง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง กะลาสี (ศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลภาคใต้ตอนล่าง สงขลา)

งาน หางานใหม่ กรมประมง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง กะลาสี (ศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลภาคใต้ตอนล่าง สงขลา)

จังหวัดสงขลา – กรมประมง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง กะลาสี (ศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลภาคใต้ตอนล่าง สงขลา) ตำแหน่ง : กะลาสี (ศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลภาคใต้ตอนล่าง สงขลา) อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน รายละเอียดวุฒิการศึกษา : รายละเอียดตามเอกสารแนบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามเอกสารแนบ เกณฑ์การประเมิน : ได้คะ…

25 February 2016 | 5:04 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments