กรมศิลปากร รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ (ด้านอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรม)

หางาน หางาน กรมศิลปากร รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ (ด้านอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรม)

ไทย – กรมศิลปากร รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ (ด้านอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรม) โดยวิธีการ คัดเลือก ตำแหน่ง : นักวิชาาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ (ด้านอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรม) อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 ,15,800-17,380 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิการศึกษา : ต้องได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ ทางศิลปะไทย หรือทางประติมากรรม ลักษ…ณะงานที่ปฏิบัติ : ตามประกาศกรมศิลปากร (เอกสารหมายเลข 14) ความรู้ความจำเป็น (วิชาที่สอบ) : ตามประกาศกรมศิลปากร (เอกสารหมายเลข 14) ทักษะ/สมรรถนะ : ตามประกาศกรมศิลปากร เงื่อนไข : ห้ามโอน ต้องบรรจุไม่น้อยกว่า 1 ปี เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558 จนถึง วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2559 ดาวโหลดประกาศรับสมัคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรมศิลปากร…

4 February 2016 | 7:08 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments