กรมศิลปากร เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ (ด้านการจัดแสดงนิทรรศการ)

งาน มองหางาน กรมศิลปากร เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ (ด้านการจัดแสดงนิทรรศการ)

ตำบลสัมฤทธิ์, อำเภอพิมาย, จังหวัดนครราชสีมา – กรมศิลปากร รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ (ด้านการจัดแสดงนิทรรศการ) โดยวิธีการ คัดเลือก ตำแหน่ง : นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ (ด้านการจัดแสดงนิทรรศการ) อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 หรือ 15,800 – 17,380 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิการศึกษา : ตามประกาศกรมศิลปากร (เอกสารหมายเลข 7) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามประกาศกรมศิลปากร (เอกสารหมายเลข 7) ความรู้ความจำเป็น… (วิชาที่สอบ) : ตามประกาศกรมศิลปากร (เอกสารหมายเลข 7) ทักษะ/สมรรถนะ : 1 การมุงผลสัมฤทธิ์ 2 บริการที่ดี 3 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ 4 การยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรม และจริยธรรม 5 การทำงานเป็นทีม เงื่อนไข : รับโอนในอัตราเงินเดือนขั้นต่ำ เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จนถึง วันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560…

14 August 2017 | 4:04 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments