กรมสรรพสามิต ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต วุฒิ ปวช.- ปวท.- ปวส. เปิดรับสมัคร 25 – 31 ตุลาคม 2559

งาน งานใหม่ กรมสรรพสามิต ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต วุฒิ ปวช.- ปวท.- ปวส. เปิดรับสมัคร 25 – 31 ตุลาคม 2559

จังหวัดอำนาจเจริญ – ด้วยกรมสรรพสามิต โดยสำนักงานสรรสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 9,400 ค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชา…เลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชากลุ่มคอมพิวเตอร์ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส) ในทางเดียวกัน วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง สถานที่รับสมัคร : สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ ฝ่ายอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 1 ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ วันที่เปิดรับสมัคร : 25 – 31 ตุลาคม 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม…

22 October 2016 | 2:05 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments