กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร (ศมม.ชัยภูมิ)

หางาน กำลังหางาน กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร (ศมม.ชัยภูมิ)

จังหวัดชัยภูมิ – กรมหม่อนไหม ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร (ศมม.ชัยภูมิ) ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเกษตร (ศมม.ชัยภูมิ) อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. รายละเอียดวุฒิการศึกษา : – ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางการเกษตรทุกสาขาวิชา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร่วมปฏิบัติงานกับนักวิชาการเกษตรในด้านหม่อนไหม เช่น การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัย ผลิตขยายพันธุ์หม่อนไหม 2. ปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร…ด้านหม่อนไหมและการตลาด ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการที่กรมหม่อนไหมรับผิดชอบ 3. ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี เผยแพร่ความรู้ด้านพันธุ์หม่อนพันธุ์ไหม 4. รวบรวม บันทึกข้อมูลรายละเอียด สถิติ เพื่อการวิเคราะห์วิจัยทางการเกษตรด้านหม่อนไหม 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย เกณฑ์การประเมิน : – ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนรวมในการประเมิน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยเรียงตามลำดับคะแนน หากมีผู้สอบได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ท…

13 May 2016 | 7:33 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments