กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัคร พนักงานธุรการ เปิดรับสมัคร 9 – 13 มกราคม พ.ศ. 2560

งาน หางานใหม่ กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัคร พนักงานธุรการ เปิดรับสมัคร 9 – 13 มกราคม พ.ศ. 2560

ไทย – ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : พนักงานธุรการ อัตราเงินเดือน : 13800 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : – ปวท. – ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง สถานที่รับสมัคร : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม วันที่ เปิดรับสมัคร : ว…

6 January 2017 | 8:34 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments