กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการตำแหน่งพนักงานพัสดุ

งาน หางาน กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการตำแหน่งพนักงานพัสดุ

กรุงเทพฯ – กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการตำแหน่งพนักงานพัสดุ,พนักงานวิศวกรเครื่องกล,พนักงานวางผังเมือง ตั้งแต่24-3มิ.ย.59 ตำแหน่ง: พนักงานพัสดุ,พนักงานวิศวกรเครื่องกล,พนักงานวางผังเมือง ระดับการศึกษา: ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท อัตราเงินเดือน: 13,800-21,000 อัตราว่าง: 3 ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 พ.ค. ? 3 มิ.ย. 2559 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.** ชื่อตำแหน่ง : พนักงานวางผังเมือง อัตราเงินเดือน : 21,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง…สนอแนะ กำกับดูแล ตอบข้อหารือแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านผังเมือง กำหนดแนวทางปฏิบัติงานการวางผังตามกระบวนการวางผังเมือง จัดทำเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานวางผังเมือง และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ชื่อตำแหน่ง : พนักงานวิศวกรเครื่องกล อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกลและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ปร…

20 May 2016 | 6:17 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments