กองทัพอากาศ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ช่างประปา แผนกช่างโยธา กองบิน 4 (จว.นครสวรรค์)

รับสมัครงาน กำลังหางาน กองทัพอากาศ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ช่างประปา แผนกช่างโยธา กองบิน 4 (จว.นครสวรรค์)

จังหวัดนครสวรรค์ – กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ช่างประปา แผนกช่างโยธา กองบิน 4 (จว.นครสวรรค์) ตำแหน่ง : ช่างประปา แผนกช่างโยธา กองบิน 4 (จว.นครสวรรค์) อัตราเงินเดือน : 11280 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวช. รายละเอียดวุฒิการศึกษา : – ปวช. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง, ช่างโยธา, ช่างซ่อมบำรุง, ช่างกลโรงงาน, ช่างไฟฟ้ากำลัง – เกรดไม่น้อยกว่า ๒.๒๐ – เพศชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) – อายุ 18 – 45 ปี ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑.ติดตั้ง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ร…ื้อถอน และโยกย้ายเกี่ยวกับงานช่างประปา งานสุขภัณฑ์ และท่อน้ำต่าง ๆ ๒.ออกแบบ วางแผนงาน และประมาณการเกี่ยวกับงานช่างประปา ๓.ช่วยเหลือในการผลิตน้ำ จ่ายน้ำ และขุดเจาะน้ำบาดาล ๔.ตรวจและทดสอบงานช่างประปาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ๕.จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ ๖.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานช่างประปา ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา ๗.ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๘.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย เกณฑ์การประเมิน…

11 June 2016 | 11:34 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments