กะลาสี (ด่วน ประจำเรือลำใหม่)

หางาน มองหางาน กะลาสี (ด่วน ประจำเรือลำใหม่)

กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่ – จังหวัดสุราษฎร์ธานี – รือทางทะเลในระดับภูมิภาคในอนาคตด้วยการบริการที่เป็นมาตรฐานสากล รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนของเกาะสมุยและเกาะพะงัน บริษัทจึงมีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะเติบโตและเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัท กะลาสี (ด่วน! ประจำเรือลำใหม่!) 1. ให้ความช่วยเหลือและดูแลการขึ้นลงของผู้โดยสารรวมถึงการขึ้นลงของรถประเภทต่างๆ จากระวางบรรทุกในเรือ 2. รับผิดชอบการใช้หมอนรองล้อรถทุกคนในระวางเรือเมื่อเรือจอดสนิท และดึงหมอนรองล้อรถออกเมื่อร…ถเคลื่อนขึ้นจากเรือ 3. ทำการส่งเชือกเรือให้พนักงานท่าขณะเรือเข้าเทียบท่าและรับเชือกเรือกลับขณะเรือออกจากท่าเรือ รวมถึงดูแลการจัดวางเชือกรองล้อรถระหว่างแรมป์หัวเรือโดยทำงานร่วมกับพนักงานท่า 4. ทำความสะอาดตัวเรือทั้งภายในและภายนอกเรือ รวมถึงรักษาซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ สำหรับแผนกปากเรือตามระเบียบเรือ 5. รับผิดชอบการรักษาความสะอาดบนสะพานเดินเรือ ดาดฟ้าเรือ ห้องโดยสาร ระวางบรรทุกรถ ทางเดินบนเรือ รวมถึงเก็บรวบรวมเศษขยะบนเรือใส่ถุงขยะเพื่อนำขึ้นจากเรือไปทิ้งในสถานที่ทิ้งขยะต่อไป 6. รับผิดช…

2 June 2017 | 5:32 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments