การตลาดเช่าซื้อรถยนต์ (พื่นที่จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี)

สมัครงาน หางานใหม่ การตลาดเช่าซื้อรถยนต์ (พื่นที่จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – ‘s future expansion. To support our growth strategy, our Bank is looking for the high caliber talents; who demonstrate knowledge and competency, creativities, team-orientation, and strong aspiration for professional successes, to join us in the path for future growth. สวัสดิการ ตามตกลง ตำแหน่ง : การตลาดเช่าซื้อรถยนต์ (พื่นที่จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี) รายละเอียดของงาน ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินธุรกรรมด้านการให้สินเชื่อเช่าซื้อตามแผนงานที่วางไว้ รวมถึงดำเนินการจัดท…่วมในกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ (Event) ทั้งที่จัดโดยธนาคาร คู่ค้า (Dealer/ Tent) และค่ายรถยนต์ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เข้าร่วมการประชุม Daily Meeting, Weekly Meeting และ Sale Mat ตามที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดอุบลราชธานี อัตรา สัมภาษณ์งานวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ธนาคารเกียรตินาคินสาขาขอนแก่น คุณสมบัติผู้สมัคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อ หรือการตลาดเช่าซื้อรถยนต์ 0 – 5 ปี มีรถยนต์เป็นของตนเอง มีใบอนุญาตขับรถยนต์ มีท…

17 February 2017 | 11:54 pm งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments