คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการโครงการ

หางาน หางานใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการโครงการ

ตำบลศรีนคร, อำเภอศรีนคร, จังหวัดสุโขทัย – ตำบลองครักษ์, อำเภอองครักษ์, จังหวัดนครนายก – าบาล ศาสตร์ วิชาการพัฒนาชุมชน สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลา และเดินทางไปต่างจังหวัดได้ 3. มีทักษะการสื่อสาร สามารถติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ มีความกระตืนรือร้นในการทำงาน 4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft word ได้เป็นอย่างดี 5. หากมีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 1 ปีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ การรับสมัคร ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครและแนบเอกสารทั้งหมดผ่านทางอีเมลล์ swu.children@gmail.com [ ] ตั้งแต่วันที่ 13 – 26 มกรา…ประกาศรับสมัครงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการโครงการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการโครงการ จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ปฏิบัติงานโครงการฯ ที่ สาขาพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์จังหวัดนครนายก คุณสมบัติ 1. สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขา สาธารณสุชศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ พย…

19 January 2017 | 8:11 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments