คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานเงินรายได้ จำนวน 5 อัตรา ดังนี้

รับสมัครงาน หางานใหม่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานเงินรายได้ จำนวน 5 อัตรา ดังนี้

จังหวัดสงขลา – คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานเงินรายได้ จำนวน 5 อัตรา ดังนี้ 1.ตำแหน่งอาจารย์ (วุฒิปริญญาเอกทางสังคมวิทยา หรือพัฒนาสังคม) 2.ตำแหน่งอาจารย์ (วุฒิปริญญาเอกทางพลศึกษา หรือวิทยาศาสตร์การกีฬา) 3.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4.ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา 5.ตำแหน่งผู้ปฎิบัติงานบริหาร ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกสามารถสอบถามรายละเอียด และยื่นใบสมัครงานได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 2 อาคารบริหาร คณะศิลปศาสตร์ มอ…. โทร.074-286714 ทุกวันทำการระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ยกเว้นวันสุดท้ายของการรับสมัครเวลา 14.30 น. รายละเอียดเพิ่มเติม และใบสมัคร ดาวน์โหลดได้ที่ ขอแสดงความนับถือ งานประชาสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ โทร.074-286657 ภายใน 6657…

31 March 2016 | 2:46 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments