คนพิการ (GRE)

รับสมัครงาน ค้นหางาน คนพิการ (GRE)

บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด – จังหวัดสงขลา – บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ดจำกัด/บริษัทกรีเอ็นเนอร์จี จำกัด/บริษัทอีโคเจนเนอเรชั่น จำกัด/บริษัทเอเซียนโอ๊ค จำกัด เป็นบริษัทในเครือ Evergreen Group ประเทศมาเลเซีย ดำเนินธุรกิจผลิตไม้บอร์ด MDF และ โรงผลิตไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ร่วมงานในตำแหน่งดังนี้ คนพิการ (GRE) – งานธุรการคีย์ ข้อมูล – งานทำความสะอาดในไลน์ผลิต หมายเหตุ : จะพิรารณาตามความเหมาะสม อัตรา 1 เงินเดือน ตามตกลง สวัสดิการ -ค่าอาหารกลางวัน -เครื่องแบบพนักงาน -ประกันอุบัติเหตุกล…ุ่ม (PA) -เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวพนักงานเสียชีวิต -กระเช้าเยี่ยมไข้กรณีเจ็บป่วย/คลอดบุตร -อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล -ตรวจสุขภาพประจำปี -ค่ากะ (กรณีพนักงานเข้ากะ) คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. -เพศชาย – หญิง 2. -อายุ 18 ปีขึ้นไป 3. -ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 4. -สามารถปฎิบัติงานกับบริษัทฯได้ 5. -มีสมุดประจำตัวคนพิการ 6. -ไม่เป็นโรคติดต่อ 7. -สามารถเดินทางมาปฎิบัติงานด้วยตนเองได้ หมายเหตุ : * เอกสารที่ใช้ในการสมัคร – สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด – สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด – รูปถ่าย ขนาด 1…

9 November 2015 | 12:50 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments