คนสวน (เฝ้าสวน)

งาน หางาน คนสวน (เฝ้าสวน)

บริษัท จตุรมาศ จำกัด – จังหวัดกาญจนบุรี – ามอบหมาย อัตรา หลายอัตรา เงินเดือน ตกลงราคา สวัสดิการ โบนัสประจำปี , ประกันสังคม คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สามารถมาทำงานอยู่เป็นครอบครัวได้ 2. รู้จักพันธ์ไม้ และการบำรุงรักษาเป็นอย่างดี 3. มีความอดทนสูง 4. สามารถทำงานกลางแจ้งได้ 5. การศึกษาอยู่ในระดับ อ่านออก เขียนได้ สถานที่ปฏิบัติงาน กาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี วิธีการรับสมัครงาน 1. พิจารณาจากใบสมัคร ( โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ) 2. โทรนัดสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุุคคล 3. มาสัมภาษณ์ด้วยตนเอง / สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยผู้บริหา…บริษัท จตุรมาศ จำกัด บริษัท จตุรมาศ จำกัด ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมากว่า 50 ปี บริษัทฯมีเครื่องมือเครื่องจักรและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการก่อสร้างงานสะพาน งานถนน งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง งานชลประทาน และงานวางท่อระบายน้ำโดยบริษัทฯรับเหมางานทั่วประเทศ มีสำนักงานอยู่ที่ถนนเลี่ยงเมือง อ เมือง จ กาญจนบุรี คนสวน (เฝ้าสวน) 1.ดูแลสวน สนามหญ้า ปลูกต้นไม้ 2.ตัดแต่งต้นไม้ ให้ปุ๋ย รดน้ำ 3.ทำความสะอาดบริเวณสวน ที่พัก ฯลฯ 4.งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญช…

17 August 2015 | 7:42 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments