คนสวน

หางาน งานใหม่ คนสวน

บริษัท เพชรเกษมการแพทย์ จำกัด – กรุงเทพฯ – ุตร 9.ประกันสังคม-กองทุนทดแทน คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป 2. มีใจรักต้นไม้ 3. สามารถทนต่อสภาพอากาศร้อนได้ 4. มีความขยัน อดทน สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลเพชรเกษม 2 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร วิธีการรับสมัครงาน : สมัครงานทางเว็บไซต์: www.jobth.com www.petkasem2hospital.com petkasem2-hr@hotmail.com สมัครงานด้วยตนเอง: ติดต่อ ศูนย์ทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 6 โรงพยาบาลเพชรเกษม 2 675 ถ.เพชรเกษม เขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า 10160 หมายเลขโทรศัพท์ 024555599 ต่อ 6023,085…บริษัท เพชรเกษมการแพทย์ จำกัด โรงพยาบาลเพชรเกษม 2 เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ให้บริการแก่ผู้ป่วยทุกสิทธิการรักษาโดยมีพันธกิจ (Mission) : ให้ บริการรักษาพยาบาล สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยการบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ วิสัยทัศน์ (Vision) : บริหารอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน บริการเป็นเลิศและรับผิดชอบต่อสังคม ค่านิยม (Values) : รักษาด้วยมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจ ความสามารถเฉพาะขององค์กร (Core competency) : 1) การดูแลรักษาผู้ป่วยประกันสุขภาพทั้ง…

9 July 2017 | 7:29 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments