ครูการศึกษาพิเศษ (ครูประกบเด็ก)

งาน งานใหม่ ครูการศึกษาพิเศษ (ครูประกบเด็ก)

กรุงเทพฯ – ตามตกลง วุฒิที่รับ : ปริญญาตรี รายละเอียด : -ช่วยเหลือ ดูแล เด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตั้งแต่เวลา 07:45-16:30 น. -ประเมินเด็กที่มีความต้องการพิเศษในทักษะด้านต่าง ๆ และพัฒนาแผนการจัดการศึกษารายบุคคล (IEP) -วางแผน ปรับบทเรียนเนื้อหา วิชาการให้ง่ายขึ้น และเตรียมสื่อการสอน ให้เหมาะสมตามความถนัดและความเข้าใจเพื่อให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ -ร่วมประเมินการเรียนรู้และจัดทำหลักสูตรเพื่อการประเมินเด็กที่มีความต้องการพิเศษรายปี -ประสานการทำงานระหว่างผู้ปกครอง และครูปร…ะจำชั้น -หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร : – จบ การศึกษาปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ สาขาการศึกษาพิเศษ จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาคลินิกและชุมชน การศึกษาปฐมวัย สังคมสงเคราะห์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง – มีใจรักมุ่งมั่นพร้อมที่จะดูแล และทำงานกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ – มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี – มีใจรักและมุ่งมั่นที่จะทำงานด้านการศึกษา และพร้อมที่จะร่วมพัฒนาการศึกษาในแนวทางใหม่ – เป็นผู้ใฝ่รู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ บุคลิกภาพดี มน…

18 December 2016 | 8:14 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments