ครูคณิตมัธยม/ครูอังกฤษมัธยม (พาสไทม์)

งาน หางาน ครูคณิตมัธยม/ครูอังกฤษมัธยม (พาสไทม์)

โีรงเรียนกวดวิชากิตติพงศ์ – จังหวัดตรัง – ตำแหน่งงาน ครูคณิตมัธยม/ครูอังกฤษมัธยม (พาสไทม์) จำนวน 2 ตำแหน่ง ชื่อกิจการ โีรงเรียนกวดวิชากิตติพงศ์ ที่อยู่กิจการ 29/10 ถ.สังขวิทย์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง (กลางซอย) จังหวัด ตรัง รายได้ ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เพศ ไม่ระบุ รายละเอียด รับสมัครครูพาสไทม์ *วิชาคณิต มัธยม ต้น-ปลาย 1 ตำแหน่ง *ครูอังกฤษ มัธยมต้น-ปลาย 1 ตำแหน่ง รายได้ จ้างเป็นรายบุคคล 1300 ต่อบุคคล ต่อเดือน (มากน้อยขึ้นอยู่กับเวลาที่รับและความขยัน) คุณสมบัติ *มีความชำนาญในการถ่าย…ทอดวิชาดังกล่าวให้กระจ่างและมีเท๕นิคการสอนดี *จบสาขาที่ระบุหรือเกี่ยวข้อง *สามารถปฏิบัติงานได้ ช่วงเปิดเทอมคือ จันทร์-ศุกร์ เวลาตั้งแต่ 17.00-20.00 (โดยประมาณ) และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.30-17.00 (โดยประมาณ) *สามารถเดินทางไปมาสะดวกจากบ้านท่านหรือที่ทำงานประจำมายังโรงเรียน *รับผิดชอบดี มีวินัย หลักฐานการสมัคร *สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ *สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ *สำเนาหลักฐานการเรียน/จบหลักสูตร/สาขาหรือทรานสคริป ที่เป็นภาษาไทยเท่านั้น *รูปถ่าย ขนาด 1-2 นิ้ว 1 รูป ถ่ายไม่เกิน 6เดือน หม…

8 July 2015 | 2:29 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments