ครูคณิตศาสตร์ ระดับมัธยม

หางาน งานว่าง ครูคณิตศาสตร์ ระดับมัธยม

โรงเรียนรุ่งอรุณ – บางบอน, บางบอน, กรุงเทพฯ – บางขุนเทียน, จอมทอง, กรุงเทพฯ – โรงเรียนรุ่งอรุณ โรงเรียนเพื่อทิศทางใหม่ของการศึกษา ผสานความหลากหลายเพือพัฒนาการที่สมบูรณ์ เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงมัธยมปลาย ต้องการรับสมัครครู หากคุณเป็นผู้ที่มีปัญญา ไม่ใช่เพียงฉลาดในการมีความรู้ มุ่งมั่นที่จะเป็นครูผู้ต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียนบังเกิดความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง สามารถปฏิบัติได้ และเรียนอย่างมีความสุขจนพัฒนาตนเองไปสู่ ความเป็นมนุษย์ที่พร้อมทั้งสติ ปัญญา และจิตใจ ครูคณิตศาสตร์ ระดับมัธยม สอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา อัตรา : 1 เงินเดือน : ปริญญาตรี เริ่มต…้นที่ 18,000 บาท สวัสดิการ : สอบถามทางโรงเรียน คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง 2. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ได้อย่างแคล่วคล่อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ 3. มีความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งต่างๆ 4. มีความสามารถเล่นดนตรีได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 5. มีความรู้ในด้านมัลติมีเดีย จะพิจารณาเป็นพิเศษ สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงเีรียนรุุ่งอรุณ จังหวัด : กรุงเทพมหานคร วิธีการรับสมัครงาน : ส่งประวัติมาที่ E-mail…

29 July 2017 | 7:17 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments