ครูปฐมวัย

งาน หางาน ครูปฐมวัย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – ตำแหน่ง : ครูปฐมวัย อัตรา : 3 เงินเดือน : 13300-15800 บาท เพศ : ไม่จำกัด อายุ : 20 ปี ขึ้นไป การศึกษา : ปริญญาตรี (ครูปฐมวัย) คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : -มีประสบการณ์การสอนพิจารณาเป็นพิเศษ -มีใบประกอบวิชาชีพครู -มีความรับผิดชอบมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการทำงาน ตำแหน่ง : ครูภาษาไทย อัตรา : 2 เงินเดือน : 13300-15800 บาท เพศ : ไม่จำกัด อายุ : 20 ปี ขึ้นไป การศึกษา : ปริญญาตรี (ครู) คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : -มีประสบการณ์การสอนพิจารณาเป็นพิเศษ -มีใบประกอบวิชาชีพครู -มีความ…รับผิดชอบมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการทำงาน ตำแหน่ง : ครูคณิตศาตร์ อัตรา : 2 เงินเดือน : 13300-15800 บาท เพศ : ไม่จำกัด อายุ : 20 ปีขึ้นไป การศึกษา : ปริญญาตรี (ครู) คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : -มีประสบการณ์การสอนพิจารณาเป็นพิเศษ -มีใบประกอบวิชาชีพครู -มีความรับผิดชอบมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการทำงาน ตำแหน่ง : ครูวิทยาศาสตร์ อัตรา : 2 เงินเดือน : 13300-15800 บาท เพศ : ไม่จำกัด อายุ : 20 ปี ขึ้นไป การศึกษา : ปริญญาตรี (ครู) คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : -มีประสบการณ์การสอนพิจารณาเป็นพิเศษ…

11 January 2019 | 8:42 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments