ครูประจำศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ลำปาง

งาน ค้นหางาน ครูประจำศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ลำปาง

จังหวัดลำปาง – วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ลักษณะงาน ปฏิบัติหน้าที่ควบคุม ดูแล ให้คำปรึกษา กับนักเรียนระดับ ปวช. ที่ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์และงานด้านเอกสารต่างและหรืองานที่ได้รับมอบหมาย ประเภทงาน อาจารย์/ครู/งานวิชาการ สถานที่ทำงาน จังหวัดลำปาง การศึกษา จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้าน ศึกษาศาสตร์ หรือ ครุศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติ – เพศชาย / หญิง – จบการศึกษาทางด้าน ศึกษาศาสตร์ หรือ ครุศาสตร์ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ – มีประสบการณ์การทำงานในสถาบันการศึกษา – มีที่พักใกล้ศูนย์กา…รเรียน – สามารถให้คำปรึกษา แนะนำอบรมสั่งสอน นักเรียนระดับ ปวช.ที่ศูนย์การเรียนได้ -มีใบประกอบวิชาชีพครูจะพิจารณาเป็นพิเศษ เพศ ไม่ระบุ อายุ 27 – 35 ปี…

10 May 2017 | 7:56 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments