ครูประจำศูนย์การเรียน – บางกะปิ (ด่วน)

รับสมัครงาน หางานใหม่ ครูประจำศูนย์การเรียน – บางกะปิ (ด่วน)

บางกะปิ, กรุงเทพฯ – ตามประสบการณ์ วุฒิที่รับ : ปริญญาตรี รายละเอียด : 1. เป็นที่ปรึกษา/ควบคุมห้องเรียน บันทึกข้อมูลของนักเรียนและประสานงานกับผู้ปกครอง 2. งานปกครองนักเรียน วางแผน ควบคุม ตรวจระเบียบ จนถึงปรับพฤติกรรมนักเรียน 3. งานทะเบียนและวัดผล จัดทำทะเบียนประวัตินักเรียนในโปรแกรมที่กำหนด รวมทั้งการลงคะแนนไว้ที่ศูนย์การเรียน 4. งานแนะแนว วางแผน ดำเนินการออกแนะแนว รวมถึงสรุปผลการแนะแนว 5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชายหรือหญิงก็ได้ 2. อายุ 25 – 35 ปี 3. วุฒิการศึกษ…า จบระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์ สาขาการศึกษา/สารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 4. หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 5. หากมีใบประกอบวิชาชีพครู จะพิจารณาเป็นพิเศษ วิธีการรับสมัครงาน : สมัครผ่าน SchoolJob ( ) สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน ส่ง Resume มาที่ hrptc2552@gmail.com ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน : คุณดวงกมล คมใส ชื่อโรงเรียน : ที่อยู่ : ทำงานออนไลน์ ผ่าน internet แฟกซ์ : E-mail : hrptc2552@gmail.com เว็บไซต์ : Facebook : Line ID : ข้อมูลเพิ่มเติม…

14 September 2016 | 6:31 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments