ครูผู้ช่วย คณิต/วิทย์/อังกฤษ/ไทย/ศิลปะ

งาน มองหางาน ครูผู้ช่วย คณิต/วิทย์/อังกฤษ/ไทย/ศิลปะ

นวมินทร์, บึงกุ่ม, กรุงเทพฯ – ศูนย์ Top One นวมินทร์ 81 เป็นโรงเรียนกวดวิชาที่จัดการเรียนการสอนภายใต้หลักสูตร Top One โดยครอบคลุมเนื้อหาวิชาหลักครบถ้วนทั้ง 4 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ระบบการเรียนแบบ Top One เป็นระบบการเรียนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ คุณครูจะสังเกตนักเรียน และนำสิ่งที่สังเกตนั้นไปประกอบการประเมินผลและพิจารณาเลือกเนื้อหาแบบฝึกหัดที่ให้นักเรียนทำ เพื่อให้แน่ใจได้ว่านักเรียนจะสามารถเรียนก้าวหน้าไปได้อย่างราบรื่นและมีความสุข ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย คณิต/วิทย์/อังกฤษ/ไทย/ศิลปะ รา…ยละเอียดของงาน – ตรวจแบบฝึกหัด(มีแบบเฉลย) – บันทึกผลการเรียนของนักเรียน – ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำแบบฝึกหัดแก่นักเรียน – จัดเตรียมแบบฝึกหัดให้แก่นักเรียนตามแผนการเรียนที่ทางศูนย์กำหนดไว้ให้ – ทำงานได้ในวันจันทร์ 13.00 – 19.00 น. และวันเสาร์ 9.00 – 17.00 น. สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตรา เงินเดือน 3 อัตรา 400 – 800 บาทต่อวัน คุณสมบัติผู้สมัคร เพศหญิง/ชาย อายุ 18 – 30 ปี วุฒิการศึกษาระดับม.6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า (หากกำลังศึกษาอยู่ในสาขาที่เกี่ยวข้องก…

22 February 2017 | 11:50 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments