ครูผู้ดูแลเด็กและประสานงานชุมชน (กรุงเทพ )

หางาน งานว่าง ครูผู้ดูแลเด็กและประสานงานชุมชน (กรุงเทพ )

กรุงเทพฯ – รองเด็กและสนับสนุนรวมทั้งเปิดโอกาสให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลพัฒนาเด็กเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและโอกาสให้มีอนาคตที่ดีกว่าเดิม มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก ได้ทำและพัฒนาโครงการ ‘Access4Kids’ วัตถุประสงค์ของโครงการคือการช่วยให้เด็กด้อยโอกาสและครอบครัวที่อาศัยอยู่ในสถานที่ก่อสร้างเพื่อให้พวกเขาสามารถเข้าถึงการศึกษาและการดูแลสุขภาพ และอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย โครงการถูกนี้ออกแบบให้สามารถดำเนินการซ้ำในพื้นที่ต่างๆ และสามารถขยายขนาดโครงการ และนำเสนอรูปแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมช…นแรงงานในโครงการก่อสร้าง ความรับผิดชอบของตำแหน่งลงประกาศ: มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก ขณะที่กำลังมองหาครูผู้ดูแลเด็กและประสานงานชุมชน (Access4Kids Teacher) ที่มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือเด็กๆและครอบครัวแรงงานข้ามชาติที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีการก่อสร้าง ครูผู้ดูแลเด็กและประสานงานชุมชน (Access4Kids Teacher) ในกรุงเทพฯจะทำงานภายใต้การกำกับดูแลโดยตรงของผู้จัดการโครงการในเขตกรุงเทพฯและสำนักงานใหญ่ของมูลนิธิในจังหวัดเชียงใหม่ วัตถุประสงค์หลักคือการช่วยให้เด็กด้อยโอกาสและครอบครัวในการแก้ปัญหาด้านสังคมและเศรษฐกิจใ…

19 August 2015 | 7:47 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments