ครูผู้สอนปฐมวัย

รับสมัครงาน งานว่าง ครูผู้สอนปฐมวัย

โรงเรียนพรศิริกุล – ตำบลปะเหลียน, อำเภอปะเหลียน, จังหวัดตรัง – ตำบลโคกหล่อ, อำเภอเมืองตรัง, จังหวัดตรัง – โรงเรียนพรศิริกุล ที่อยู่กิจการ 203 ม.10 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง จังหวัด ตรัง รายได้ ตามตกลง วุฒิการศึกษา ไม่ระบุ เพศ ไม่ระบุ รายละเอียด โรงเรียนพรศิริกุล รับสมัครครูปฐมวัย 2 ตำแหน่ง คุณสมบัติ 1.จบปริญญาตรี วิชาเอกปฐมวัย 2.มีความรับผิดชอบสูง 3.ตรงต่อเวลา 4.พัฒนาตนเองอยู่เสมอ หลักฐานในการสมัคร 1.สำเนาวุฒิการศึกษา 2.สำเนาทะเบียน 3.สำเนาบัตรประชาชน 4.สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู (ุถ้ามี) 5.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม…

17 November 2018 | 7:08 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments