ครูผู้สอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ

สมัครงาน ค้นหางาน ครูผู้สอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ

โรงเรียนสอนภาษามานาเชียงราย – จังหวัดเชียงราย – 1. ตำแหน่งงาน – ครูผู้สอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ – ทำงานด้านเอกสารวีซ่านักเรียนให้กับชาวต่างประเทศที่เข้ามาเรียน 2. จำนวนที่รับสมัคร – 1 อัตรา ชาย/หญิง 3…….

10 January 2019 | 2:43 am งาน หางาน สมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments