ครูผู้สอนสาขาการโรงแรม

งาน งานว่าง ครูผู้สอนสาขาการโรงแรม

จังหวัดอุบลราชธานี – เป็นวิทยาลัยเอกชนเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ดังนี้ 1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวช. และ ปวส.) 2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงเเรม (ปวช.) 3. ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (ปวช.) ชื่อตำแหน่ง :: ครูผู้สอนสาขาการโรงแรม กลุ่มสายงานที่เกี่ยวข้อง :: การศึกษา/ ฝึกอบรม รูปแบบงาน :: งานราชการ ลักษณะงาน :: 1. สอนหนังสือนักเรียน และงานทั่วไปของครูผู้สอน 2. ทำงานทุกว…นวิชาชีพและทุ่มเทในการทำงาน 7. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจะพิจารณาเป็นพิเศษ 8. อดทน มีวินัย ใส่ใจเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและงานด้านวิชาชีพครู ประสบการณ์การทำงาน :: – ปี จำนวนที่รับ(อัตรา) :: 3 ช่วงเงินเดือนโดยประมาณ :: 9,000 ถึง 15,000 รายได้อื่น ๆ :: 1. ขึ้นกับวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน เป็นไปตามวิทยฐานะ (ให้มาสมัครด้วยตนเอง เพื่อสัมภาษณ์ และสอบสอน) 2. ถ้าสามารถขับรถบัสโรงเรียนได้จะมีเงินพิเศษเพิ่มให้ 3. ทดลองงานก่อน จำนวน 3 เดือน สถานที่ปฏิบัติงาน :: อุบลราชธานี เขตพื้นที่ ::…

1 May 2016 | 10:58 pm งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments