ครูผู้สอน

หางาน มองหางาน ครูผู้สอน

ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก – ตำบลโคกหล่อ, อำเภอเมืองตรัง, จังหวัดตรัง – ตำแหน่งงาน ครูผู้สอน จำนวน 1 ตำแหน่ง ชื่อกิจการ ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกประจำจังหวัดตรัง ที่อยู่กิจการ 149/3 ม.10 ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง จังหวัด ตรัง รายได้ ตามตกลง วุฒิการศึกษา ม.6 เพศ หญิง รายละเอียด คุณสมบัติ มีความซื่อสัตย์ สุจริตมีความ กระตือรือร้นอยู่เสมอ ใจเย็น รักเด็ก รักการแสวงหาความรู้และความรับผิดชอบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สามารถทำงานล่วงเวลาได้ สามารถไปอบรมต่างจังหวัดได้ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ มีใบอนุญาตการขับรถจักรยานยนต์ เอกสารสมัคร…งาน – สำเนาบัตรประชาชน – สำเนาทะเบียนบ้าน – สำเนาการศึกษา – รูปถ่าย 1 รูป ขนาด 1 นิ้ว – ใบผ่านงาน (ถ้ามี) สนใจสมัครที่ ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกประจำจังหวัดตรัง เลยวัดสาริการามลงมาทางสนามบิน ข้าม 2 สะพาน อยู่ซ้ายมือ ตรงข้ามโรงน้ำจำปี วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น. สอบถามเพิ่มเติม 063-8857274 โทรศัพท์ 063-8857274 โทรสาร…

15 February 2018 | 8:36 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments