ครูภาษาจีน

รับสมัครงาน กำลังหางาน ครูภาษาจีน

โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ – จังหวัดสมุทรสาคร – โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ สถาบันการศึกษา ครูภาษาจีน โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ เป็นสถาบันการศึกษาที่ก่อตั้งใหม่ ลำดับที่ 17 ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เปิดการเรียนการสอนแบบสหศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีเป้าหมายหลักในการจัดการศึกษาเพื่อสร้างมาตรฐานคุณภาพการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรโปรแกรมภาษาอังกฤษ (English Program) ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ให้นักเรียนได้เรียนภาษาอังกฤษ อย่างมีคุณภาพในบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้แล…ะการศึกษาต่อในระดับนานาชาติ สอนโดยครูชาวต่างชาติ (Native – Speaker) ทุกรายวิชา ยกเว้นรายวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา – ตำแหน่งที่รับสมัครสอนวิชาการงานอาชีพ ในระดับประถมศึกษา อัตรา : 1 เงินเดือน : ตามโครงสร้างของโรงเรียน คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. 1. ชายหรือหญิง อายุ 25 – 35 ปี 2. 2.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสอนภาษาจีนหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 3. 3.มีความรักและมุ่งมั่นในวิชาชีพครู กระตือรือร้นในการสอนและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 4. 4. สามารถใช้เทคโนโลยี iPAD, E-Board และ Notebook เพื่อก…

15 June 2017 | 3:07 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments