ครูภาษาไทย

หางาน มองหางาน ครูภาษาไทย

โรงเรียนพรศิริกุล – ตำบลปะเหลียน, อำเภอปะเหลียน, จังหวัดตรัง – ตำบลโคกหล่อ, อำเภอเมืองตรัง, จังหวัดตรัง – โรงเรียนพรศิริกุล ที่อยู่กิจการ 203 ม.10 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง จังหวัด ตรัง รายได้ 15,000 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เพศ ไม่ระบุ รายละเอียด โรงเรียนพรศิริกุล รับสมัครครูสอนวิชาภาษาไทย สอนระดับชั้น ป.3และม.1 จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติ จบปริญญาตรี วิชาเอกภาษาไทย หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มุ่งมั่นในการทำงาน มีความอดทน และเสียสละ มีความกระตือรือร้นในการทำงาน พร้อมเรียนรู้และพัฒนาตนเอง มีบุคลิกภาพดี เป็นแบบอย่างที่ดี มี…คุณลักษณะและจรรยาบรรณที่ดีของครู หลักฐานในการสมัครงาน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษา สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู(ถ้ามี) รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 075 – 572197 โทรศัพท์ 075-572167 โทรสาร 075-572198…

11 March 2019 | 6:32 am งาน หางาน รับสมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments