ครูวิชาการ- วิทย์/คณิต ประถมและมัธยมศึกษา

งาน หางานใหม่ ครูวิชาการ- วิทย์/คณิต ประถมและมัธยมศึกษา

Learn Corporation Co., Ltd. – กรุงเทพฯ – RESPONSIBILITIES ผลิตและดูแลเนื้อหา รวมถึงแก้ข้อสงสัยทางวิชาการทุกรูปแบบ (วางโครงหนังสือ,ปก,ข้อสอบ,เนื้อหาออนไลน์,Clear, Online Solution) ในแต่ละหลักสูตร สอนสดหรือสอนลงระบบหลักสูตรที่ได้รับมอบหมาย สอนกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่ได้รับผิดชอบ ให้ได้มาตรฐานขององค์กรในแต่ละปีการศึกษา วางแผนตารางสอน ตารางกิจกรรมและตารางสอบ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลนักเรียนและผู้ปกครอง ไม่ว่าจะเป็นให้คำปรึกษา ทางด้านวิชาการ และแนะแนวการศึกษา สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนและผู้ปกคร…องตามนโยบายของบริษัท พัฒนาการออกแบบการสอน และรูปแบบการสอนของตัวเองร่วมกับทีมงาน เพื่อให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด QUALIFICATIONS จบปริญญาตรี/โท/เอก คณะ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และต้องเกียรตินิยม (ถ้ามี Profile การศึกษาเฉพาะทางที่สอดคล้องกับหลักสูตรที่จะสอบจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) ได้รับรางวัลการแข่งขันวิชาการระดับประเทศในวิชานั้น ๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีประสบการณ์การสอนในวิชาที่สมัครมา ในกรณีที่สอนเป็น Class จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ ม…

21 July 2017 | 7:55 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments