ครูวิทยาศาสตร์

งาน งานใหม่ ครูวิทยาศาสตร์

สมัครที่โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว – กันตัง – ตำแหน่งงาน ครูวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง ชื่อกิจการ สมัครที่โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว ที่อยู่กิจการ ถ.สถนสถานพิทักษ์ ตำบล- อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 92110 จังหวัด ตรัง รายได้ 15000 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เพศ ไม่ระบุ รายละเอียด ด่วน รับสมัครครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา รับสมัคร: ระหว่างวันที่ 26-31 ตุลาคม 2559 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) สมัครที่โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว ถ.สถนสถานพิทักษ์ ตำบล- อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 92110 โทร 075276895 คุณส…มบัติ 1.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นต้นไป ด้านวิทยาศาสตร์ โดยมีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดี มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 2.หากมีใบประกอบวิชาชีพ (ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 3.มีความรับผิดชอบ สามารถปฏิบัติตามจรรณยาบรรณแห่งวิชาชีพครูได้ หลักฐานการสมัคร 1.สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ 2.รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป 3.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 4.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 5.ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (กรณีเพศชาย) การสอบคัดเลือก 1.สอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภ…

27 October 2016 | 1:53 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments