ครูวิทย์ คณิต อังกฤษ ไทย สังคม ศิลปะ สาขา BTSพญาไท

งาน มองหางาน ครูวิทย์ คณิต อังกฤษ ไทย สังคม ศิลปะ สาขา BTSพญาไท

พญาไท, กรุงเทพฯ – 15,000 วุฒิที่รับ : ปริญญาตรี รายละเอียด : แบบ Part time -เลือกวันเเละเวลาที่สอนได้ โรงเรียนเปิดทุกวัน 11.00 ถึง 19.30 น. -ค่าสอน 200 บาทต่อชม. -ผู้สอนเตรียมเอกสารการสอน และวางหลักสูตรให้นักเรียนเอง -สอนได้ขั้นต่ำ ม.ต้น ในวิชาวิทย์ คณิต อังกฤษ ไทย สังคม ฟิสิสก์ เคมี ชีวะ ดาราศาสตร์ ศิลปะ ฯลฯ คุณสมบัติผู้สมัคร : อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริญญาตรีหรือกำลังศึกษาอยู่ ไม่จำเป็นต้องเรียนด้านครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักในอาชีพการสอน เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อห…

14 September 2015 | 1:08 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments