ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ (สาขาสุขุมวิท 103 กรุงเทพมหานคร)

หางาน ค้นหางาน ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ (สาขาสุขุมวิท 103 กรุงเทพมหานคร)

กรุงเทพฯ – ตำแหน่งงาน: ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ (สาขาสุขุมวิท 103 กรุงเทพมหานคร) หน้าที่ของงาน – สอนอ่านภาษาอังกฤษทั้งหลักการอ่าน (โฟนิกส์) และ ไวยากรณ์ (แกรมมาร์) เด็กเล็กระดับประถมถึงมัธยม – ประชาสัมพันธ์คอร์ส และ ขายคอร์สให้กับผู้ปกครอง – จัดการระบบตำราเรียน และ ประสานงานกับผู้ปกครองและสำนักงานใหญ่ – ดูแลทำความสะอาดสถานที่ คุณสมบัติ – เพศหญิงอายุ 25 ปีขึ้นไป จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี – จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี – หากเคยผ่านการทำงานในสถาบันสอนภาษามาแล้วจะพิจารณาเป็นพิเศษ หรือ หากเคยผ่าน…ต่างประเทศมา จะพิจารณาเป็นพิเศษ – สำเนียงดี มีความรู้วิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการอย่างดี โดยเฉพาะการอ่าน-การเขียนรูปประโยคอย่างถูกหลักไวยากรณ์ประถม หรือ มัธยม (ไม่เน้นการสนทนา) – มีความรับผิดชอบสูงต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ – มีความสามารถในการถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่นักเรียนเข้าใจได้เป็นอย่างดี – มีจิตใจรักเด็ก เข้าใจนิสัยเด็ก โอบอ้อมอารี – มีความคล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง ว่องไวในการทำงานเพื่อ meet deadline ที่บริษัทกำหนดไว้ สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร ย่าน…

18 August 2017 | 7:59 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments