ครูสอนเด็กด้อยโอกาส

งาน หางานใหม่ ครูสอนเด็กด้อยโอกาส

เทศบาลนครขอนแก่น – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – ครูสอนเด็กด้อยโอกาสจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้การศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสตามสถานที่ที่เด็กรวมตัวกันอยู่ให้เด็กมีความรู้……

14 January 2019 | 8:38 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments