ครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หางาน กำลังหางาน ครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

จังหวัดขอนแก่น – ตำแหน่ง : ครูสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อัตรา : 2 เงินเดือน : ตามโครงสร้าง เพศ : ไม่จำกัด อายุ : ไม่จำกัด การศึกษา : ป.ตรี หรือ สูงกว่า ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : 1. รักในอาชีพครู เก่งงานปฏิบัติ เก่งคิดประดิษฐ์ นวัตกรรมใหม่ๆ 2. สามารถปฏิบัติงาน 5 วัน/สัปดาห์ (จันทร์ – พฤหัสบดี และ อาทิตย์) เวลา 8.00 – 16.00 น. (หยุด ศุกร์-เสาร์) ได้ 3. สามารถหา นร. นศ. มาสมัครที่วิทยาลัยฯ ได้ตามเป้าที่กำหนด 4. หากมีใบประกอบวิชาชีพครูจะพิจารณาพิเศษ… 5. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงานหรือการสอนมาก่อน 6. มีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ Website การจัดการเรียนการสอนแบบ Online, E-Learning, การถ่ายทอดสดการเรียนการสอนผ่าน Website (Live) 7. สามารถใช้โปรแกรม Word – excel – Power Point & Photoshop เป็นอย่างดี 8. มีความรู้และประสบการณ์ ชำนาญ ในการซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์ เป็นอย่างดี ตำแหน่ง : ครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อัตรา : 2 เงินเดือน : ตามโครงสร้าง เพศ : ไม่จำกัด อายุ : ไม่จำกัด การศึกษา : ป.ตรี หรือ สูงกว่า ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ…

16 April 2019 | 2:39 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments