ครูอนุบาล , คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, ดนตรีไทย, ศิลปะ, คอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์, นาฏศิลป์ , การโรงแรม ครูผู้ช่วยอนุบาล บัญชี ช่างยนต์ เทคนิคพื้นฐาน

สมัครงาน งานว่าง ครูอนุบาล , คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, ดนตรีไทย, ศิลปะ, คอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์, นาฏศิลป์ , การโรงแรม ครูผู้ช่วยอนุบาล บัญชี ช่างยนต์ เทคนิคพื้นฐาน

โรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ป – อำเภอบางละมุง, จังหวัดชลบุรี – รายละเอียดของงาน สอนนักเรียนตามที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายวิชาการ วัดและประเมินผลการเรียนรู้ จัดทำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และวิจัยในชั้นเรียน ดูแลเอาใจใส่นักเรียน ทั้งการเรียนและพฤติกรรม ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามคำสั่งของโรงเรียนฯ สถานที่ปฏิบัติงาน โรงเรียน อักษรศึกษา, โรงเรียนอักษรพัทยา, โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์, วิทยาลับเทคโนโลยีอักษรพัทยา และวิทยาลับเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ(บ้านฉาง) ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี คุณสมบัติผู้สมัคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ตร…งตามสาขาวิชาที่ทำการสมัครสอน มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมชุดสำนักงาน ได้แก่ Word และ Excel มีจรรณยาบรรณในวิชาชีพครู และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในสังคมการทำงาน รักและศรัทธาในอาชีพครู มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา และเสียสละ รับสมัครตำแหน่ง ครูผู้ช่วยอนุบาลหลายตำแหน่ง วุฒิการศึกษา ม.6, ปวช., ปวส. และปริญญาตรี ทุกสาขา สวัสดิการ – สวัสดิการตามระเบียบของ สช. กระทรวงศึกษาธิการ – สวัสดิการรักษาพยาบาล ระหว่างทดลองงาน – อาหารกลางวันฟรี – ชุดทำงาน – ค่าตำแหน่ง – ทัศนศึกษ…

27 June 2015 | 12:36 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments